צבעו את יוצא הדופן בכל שורה

עוד דפים בנושא הבחנה חזותית