צבעו את המילה “שעון”

עוד דפים בנושא מוכנות לקריאה