מתחו קו בין שתי צורות זהות

עוד דפים בנושא הבחנה חזותית