עברו על הקווקוים, וכתבו את המילה “תפוח”

עוד דפים בנושא מוכנות לקריאה