עברו על הקווקוים של הפיל, ועל המילה “פיל”

עוד דפים בנושא הבחנה חזותית