עזרו לעגבניה להגיע לארגז העגבניות

עוד דפים בנושא הבחנה חזותית