מעט – הרבה. היכן יש הרבה חיות? צבעו את הקבוצה המתאימה!

עוד דפים בנושא הפכים