איזה ירק יוצא דופן? הקיפו אותו בעיגול!

עוד דפים בנושא הבחנה חזותית